90 – 60 – 90

90-60-90 / platforma za suvremenu umjetnost

 

  Galerija 90-60-90/ Velika dvorana Jedinstva

 

Programi tijekom 2021. godine odvijati će se u zajedničkim i pojedinačnim izložbama te akcijama/performansima na temu Čije je što?

 

Čije je što? – Psihologija smatra da je pripadanje/pripadnost ključna relacija za čovjekovu emocionalnu ravnotežu i dobrobit. Sociologija, kulturalni studiji kao i neke druge suvremene znanosti proučavaju politike pripadanja, odnosno kriterije i norme pod kojima se konstruira pripadnosti u javnom, formalnom i neformalnom diskursu. Projekt Čije je što? pokušava povezati oba aspekta i vidjeti kako se individualni osjećaj pripadanja/pripadnosti suodnosi s društvenom konstrukcijom, odnosno koje individualne i kolektivne identifikacijske mehanizme pokreću određeni politički projekti pripadanja.  Pritom problemu pristupa intersekcijski pokušavajući zahvatiti višeslojnost i uzajamnost supostavljenih i suprotstavljenih projekta pripadnosti unutar kolektiviteta ili zajednica. Naime, različiti ljudi istoga kolektiva mogu se osjećati različito u različitim vremenima, mjestima i situacijama, a projekt kroz niz umjetničkih radova pokušava detektirati i analizirati diferencijalne utjecaje koje različiti politički projekti pripadanja imaju na one članove kolektiviteta koji su različito locirani, odnosno odstupaju od norme.

Slijedeći sociologinju Niru Yuval-Davis („Politika pripadanja“, 2011.) projekt se fokusira na nekoliko političkih koncepata pripadnosti: pitanje građanskog statusa, nacionalno pitanje i pitanje teritorija, etičko pitanje – religijsko, kulturno, političko te konačno pitanje brige i njege.

U skladu s tim projekt zahvaća i propituje različite ekonomije, od ekonomije kapitala do ekonomije brige. Dodatno, propituje suprotstavljene koncepte komodifikacije i solidarnosti, pokušavajući ukazati na podjelu društvene moći, ali isto tako i na subverzivnost i devijacije individualnih koncepata pripadanja.

 

Umjetnici/ice:  Katerina Duda, Siniša Labrović, Bojan Mrđenović, Mirjana Vodopija, Dušica Dražić, Jasenko Rasol, Sibila Petlevski, Ana Adamović, Irena Bekić i Duga Mavrinac, Sabina Mikelić, grupna izložba Slika od zvuka (Evelina Turković), ciklus filmova Olivera Sertića


 

U program galerije uključen je i edukacijski projekt Što ima u gradu? fokusiran na neformalno obrazovanje mladih unutar kulturne scene grada.

 

privat-1 copy

Katerina Duda: Privat, private, privatno